Уеб дизайн

Визии изработени от професионален художник-дизайнер.

Програмиране съобразено с последните стандарти на Google за да бъде откриваем сайта ви в търсачките.

Responsive дизайн! Сайта ви ще изглежда еднакво добре на всички мобилни устройства и монитори с различна резолюция.

Ефективността при интернет сайтовете и съотношението инвестиция-възвращаемост са най-големи. Ниската цена за изработка на интернет страницата и лесната поддръжка нареждат този вид реклама сред най-рентабилните.

Добрият уеб сайт или презентационна интернет страница ще повиши интереса към вашите продукти и услуги и ще увеличи броя на потенциалните клиенти.

Вашата интернет страница е мястото където неограничен брой клиенти се запознават с предлаганите услуги или продукти.

Уеб сайтът ще бъде съобразен с дейността на фирмата, като по този начин може да се използва за уеб платформа за връзка между клиентите и Вас. Интернет сайтът ще бъде Вашият виртуален офис, в който Вие посрещате клиенти или им продавате стоки и услуги.

Един интернет сайт за да е ефективен трябва да мине през следните етапи:

 • да се събере необходимата информация за дейността на фирмата, предлаганите услуги или продукти
 • да се изгради концепция какво е нужно от сайта, каква ще му бъде аудиторията и поставените цели
 • изработка на дизайна/визията. Сайтът трябва да е съобразен с фирмената идентичност, стил, лого и цветове
 • програмна реализация по стандарти съобразени търсещите машини
 • тестване
 • публикуване в internet
 • ако се налага и оптимизация за търсешите машини и/или промотиране

Цената е индивидуална за съответния проект и се определя според следните критерии:

 • функционалност на сайта (при динамичните сайтове използващи бази данни е желателно заданието да се уточни в детайли първоначално, тъй-като последващи проемни биха повлияли върху цената)
 • брой на включените подстраници (при статични уеб сайтове)
 • уникален ли ще бъде дизайнът или ще се ползват шаблони
 • базова ли ще бъде оптимизацията на сайта за търсещите машини или ще се провеждат рекламни кампании
 • съвремените хостинг доставчици предлагат параметри, които в повечто случаи са достатъчни за уеб сайтовете. Ако има допълнителни изисквания към хостинга/сървъра това би повлияло на крайната цена.